Nå internetframgångar med DBD Borås

Vad kan utbildningen DBD Borås erbjuda?

I utbildningen DBD (Digital business developer) i Borås är huvudfokus hur man skall kunna hjälpa företag att nå internetframgångar. Utbildningen ger en bra grund för hur ett företag kan nå framgångar på internet för att skapa nya och goda affärer.

För att nå framgång räcker det inte med att man bara har en hemsida. Det är viktigt att synas i sökresultaten! Hemsidan skall vara precis som en butik där struktur, ordning och reda är a&o. Kunden skall stanna och genomföra sitt köp. Borås är utsedd till Sveriges bästa e-handelskommun (läs artikeln här) vilket innebär att det finns stor kunskap kring ämnet i staden. I utbildningen DBD tar man verkligen tillvara på denna kunskap. Flera av de stora företagen sitter i ledningsgruppen för utbildningen. I DBD får den studerande chansen att visa på vilka kunskaper man fått av att nå internetframgångar och vad man lärt sig under utbildningen DBD i Borås.

Läs mer om vad utbildningen DBD i Borås innehåller:

På Borås Yrkeshögskolas hemsida kan man läsa mer om utbildningen och vilka framgångar man kan nå med DBD. Du kan även besöka utbildningens Facebooksida för att se deras framgångar via sociala medier.